Etyka firmyNasza firma jest zaangażowana w opracowywanie najwyższej jakości standardów biznesowej integracji we wszystkich obszarach naszych działań. Posiadamy specjalny kodeks etyczny, który znaczy dla nas więcej niż po prostu kilka wymyślonych idei. Staramy się go bezwzględnie wprowadzać w życie, jako formalny wyraz głęboko zakorzenionego zaangażowania w przestrzeganie moralnych zachowań. Kodeks etyczny naszej firmy formuje nasza działania w biznesie na każdym poziomie. Zawiera on informacje przeznaczone dla wszystkich pracowników, a dotyczy zasad ich podstępowania i metod działania. Uwzględnia również wszystkie odpowiednie prawa i regulacje lokalne.

Przepisy, które zawierają się w niej to między innymi bezwzględny zakaz pobierania od osób trzecich jakichkolwiek prowizji oraz ich wypłacania, bez upoważnienia przełożonych. Złamanie tej zasady grozi bezwarunkowymi sankcjami dyscyplinarnymi, które są zgodne z przepisami lokalnego prawa. Jakakolwiek forma łapówkarstwa lub korupcji jest nietolerowana. Jeśli ktokolwiek dopuści się tego, nasza firma podejmie bezzwłocznie kroki zmierzające do naprawienia takiej sytuacji a w koniecznych sytuacjach, zdarzenie zostanie zgłoszone odpowiednim władzom.

Wszyscy pracownicy naszej firmy są zobowiązani do uczciwej pracy, a także postępowania w dobrej wierze. Najważniejsze, aby pracownik nie uczynił niczego, co mogłoby ugodzić w interes firmy lub klientów, bądź mogłoby też być zrozumiane jako konflikt interesu. Jeżeli chodzi o wsparcie finansowe organizacji i działalności, musi być ono zawsze potwierdzone przez władze firmy. Chcemy mieć pewność, iż wspieramy jedynie te organizacje, których kodeks etyczny jest zgodny z naszym. Nasza firma, nie chce wywierać nacisku na organa prawodawcze ani na rządy w imieniu swoim lub naszych klientów.